Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Steelcon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania produkcją elementów wyposażenia kontenerów i pojemników na odpady”.

Celem projektu jest optymalizacja procesu produkcji elementów wyposażenia kontenerów i pojemników na odpady poprzez automatyczną - w ciągu 5 sekund - alokację zadań wytwórczych z uwzględnieniem najefektywniejszej ścieżki realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych i z maksymalnym wykorzystaniem dostępnego czasu pracy pracowników oraz maszyn. Cel zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie IPOsystemu, który samodzielnie steruje pracą pracowników i maszyn uwzględniając w czasie rzeczywistym aktualny stan zasobów, zleceń oraz sytuację na hali produkcyjnej. Bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego system podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla każdej czynności technologicznej. IPOsystem uwalnia zarządzających produkcją od konieczności realizacji skomplikowanych procesów planistycznych, logistycznych oraz czynności bezpośredniego przydzielania zadań. Efekty wdrożenia projektu to m.in. redukcja kosztów produkcji, wzrost wydajności procesów, pełna kontrola nad terminami wykonania zamówień i maksymalne wykorzystanie „wąskich gardeł” w realizowanych procesach.

Termin realizacji projektu: 2021-05-01 - 2022-06-30

Wartość całkowita projektu: 533 205,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 368 475,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Firma STEELCON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością korzystała z dofinansowania w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy.

Nr umowy: POIR.03.04.00-22-0294/20-00


Fundusze Europejskie Regionalny Program Województwa Pomorskiego

Firma STEEELCON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poprawa ekoefektywności firmy STEELCON poprzez redukcję materiałochłonności procesów produkcyjnych”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy STEELCON poprzez realizację inwestycji wpływającej na zmniejszenie odpadu i zwiększeniu wydajności procesów produkcyjnych.

Rezultatem projektu będzie zredukowanie zużycia materiałów i surowca w procesie produkcyjnym, zmniejszenie ilości odpadu, redukcję zużycia surowca i materiałów.

Wartość projektu: 3 341 192,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 840 220,00 PLN